BiZ FOCUS INDUSTRY Magazine

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจากบทสัมภาษณ์ของนิตยสาร BiZ FOCUS INDUSTRY โดย คุณวชิรวิทย์ พูน (รองกรรมการผู้จัดการ)
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561