บริการ

การประกันภัย

ตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคและเอเชียที่ได้รับอำนาจในการออกกรมธรรม์ในนามของผู้รับประกันจาก London Insurance Market ได้โดยตรง

ระบบรักษาความปลอดภัย

ติดตั้งและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเอกสิทธิ์ความปลอดภัยที่เหนือกว่า

การขนส่ง

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการส่ง Personal Carry และการบริการ Small Parcel ไปยังประเทศฮ่องกงและประเทศอื่นๆ

ล็อคเกอร์เก็บของในตู้เซฟนิรภัย

การป้องกัน 4 ชั้น, โดยใช้ระบบตรวจสอบแบบยืนยันตัวตน (Biometrics) ถึง 2 ชั้น มีห้องส่วนตัวอยู่ภายในห้องนิรภัย