คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

คุณก๊กกวง พูน

ประธานกรรมการบริหาร

คุณพรศรี ก๊กกวง

รองผู้บริหาร

คุณวชิรวิทย์ พูน

ผู้บริหาร ฝ่ายการจัดการ

คุณซาเบล พูน

ผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด

คุณพรชนก พูน

ผู้ประสานงานฝ่ายบัญชี

นางสาวถปนษ์ สุขธงไชยกูล

ผู้ประสานงานฝ่ายประกัน, ผู้ประสานงานฝ่ายการขนส่ง

นางสาวกนกกาญจน์ วงศ์รสไตร

ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง

นายสันติ ปิยพจน์โสภณ

ผู้ประสานงานฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัย

นางสาววิลาวัณย์ เทพลักษณ์

ผู้บริหารไอทีอิสระ

นายอริยะ จันทรวิเศษ
null

ประวัติบริษัท

ดูรายละเอียด

null

อุดมการณ์ของ แองโกลอีสต์ กรุป

ดูรายละเอียด

null

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

ดูรายละเอียด

null

คณะกรรมการบริหาร

ดูรายละเอียด

null

ร่วมงานกับ Anglo East Group

ดูรายละเอียด